Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2021

Vi ønsker velkommen til Høybråten Dameturns årsmøte onsdag 28. april 2021,  kl. 19.00.  Årets møte holdes på nett med Teams.

For å gjøre invitasjon og registrering av deltagere enklere ønsker vi at dere melder dere på årsmøtet. Det vil sendes ut en lenke til Teams til de som er påmeldt en time før møtet. Om du ikke er påmeldt må du be møteleder om å få tilsendt en lenke i god tid før møtet starter.

Saker til behandling:

  1. Konstituering, herunder valg av møteleder og sekretær
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Fastsettelse av kontingent
  6. Budsjett for 2021
  7. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt til møteleder  på e-post: sivitah@gmail.com (senest mandag 19. april 2021).

Vel møtt!
Høybråten Dameturnforening