Koronatiltak

Koronatiltak

Vi følger selvfølgelig myndighetenes krav til smittevern, og må derfor ta visse forhåndsregler som innebærer følgende:

 • Er du syk må du holde deg hjemme
 • Vi skal trene i grupper på maks 20 personer, og 1-metersregelen gjelder
 • Vi kan ha flere grupper i gymsalen samtidig, så lenge vi kan holde 5-10 meter mellom gruppene
 • Håndhygiene er viktig. Det vil bli satt opp sprit ved inngangsdøren og døren inn til salen.
 • Kom til tiden (ikke før) og vær ferdig skiftet. Ta med yttertøy og gå rett inn i  salen.  Vi får ikke lov til å bruke garderoben. Vi endrer litt på treningstidene for å unngå trengsel mellom partiene.
 • Alle må skrive opp navn og telefonnummer ved ankomst, også foreldre som følger barna.  Dette på grunn av eventuell smittesporing.
 • Barna skal trene i faste grupper og vaske hendene med sprit mellom hver aktivitet
 • Enkelte av aktivitetene innen turn krever at trener sikrer gymnasten for å hindre skade. Kroppskontakt skal unngås så langt det er mulig, men vi vil sikre barna for å unngå skader.
 • De voksne skal ha egen matte og strikk. Vi deler ut det vi har så langt det rekker
 • Barna får ikke lov til å ha med drikkeflaske inn i gymsalen
 • Personlig utstyr skal ikke håndteres av andre
 • Hvis du får symptomer etter trening skal du gi beskjed til leder av turnforeningen; Siv Holen på mobil 922 29 583

Vi har fulgt følgende retningslinjer i planlegging av aktivitetene: