Priser

Kontingent for barn

  • 450,- per halvår

Kontingent for voksne

  • kr 1600 per år
  • Passive kr 200 pr år

Kontingenten sendes på giro når man er registrert i Mysoft. Det kommer et fakturagebyr på kr 20,- per faktura.