Påmeldinger barnepartier

Påmeldinger barnepartier
Det er venteliste på barnepartiene for 1. -3. klasse og fra 4. klasse til ungdom. Ved venteliste mister man plassen sin om man er borte de to første gangene ved oppstart av hver sesong.
For barn mellom 4-6 år at det er greit at de møter opp og prøver en time før de registrerer seg i MySoft.