Påmelding til kretsturnstevne

Alle deltagere får stevnemedalje. I tillegg får man turnstevnemedalje hvert annet år som markerer hvor mange stevner man har deltatt på. Siden det ikke har vært avholdt stevne de to siste årene er det mulig å supplere opp sin medaljerekke ved å regne inn de merkene man skulle hatt dersom det ville ha vært stevne de to siste årene. Det betyr at man i skjema kan krysse av for flere valører merker/plaketter. Denne ordningen gjelder kun i år for å ta igjen det tapte slik at man kommer inn i normal gjenge for stevnemedaljerekken.

Påmeldingsfrist er 19.mai. Faktura sendes etter påmelding.