Påmelding aerobic

Vi ønsker å fordele antall deltagere mer jevnt mellom de to treningsdagene vi tilbyr. Dette er for å redusere smitterisiko i gymsalen når vi trener. Velg den dagen du ønsker å trene: